سودابه باقرپور

با حمایت یکدیگر موفق به پیروزی شدیم

سرعتی زن تیم والیبال بانوان پیکان گفت: امروز خدا را شکر توانستیم تیم چین تایپه را سه بر صفرببریم .