سوشا مکانی

دو دختر همدم سوشا مکانی در خارج از کشور + عکس

مکانی با انتشار تصویری در کنار دو دختر خردسال نوشت: «خیلی ها تنهایم گذاشتند، خیلی ها دلم را شکستند.

خانم معروفی که سوشا مکانی را به نروژ برد + عکس

سوشا مکانی به تازگی قرارداد خود را با تیم میوندالن نروژ رسمی کرده است