سپک تاکرا دختران

تیم مرکزی قهرمان سپک تاکرا بانوان شد

نخستین دوره از رقابت های سپک تاکرا قهرمانی بانوان کشور در رده سنی زیر ۱۸ سال با قهرمانی تیم مرکزی به پایان رسید.