سگولن والنتین

میزبانی اُردن برای جام‌جهانی فوتبال دختران از دید خبرنگاران

جام جهانی فوتبال زیر ۱۷ سال دختران سال جاری به میزبانی اردن برگزار خواهد شد. خبرنگار از کشورهای مختلف عازم این کشور شده اند و مقدمات برگزاری این مسابقات را گزارش دادند.