سیدنی لورکس

با سیدنی لورکس؛

از بارداری مادر فوتبالیست تا تولد نوزاد

سیدنی لورکس مهاجم تیم ملی فوتبال زنان آمریکا که تنها چند ماه پیش از المپیک ریو باردار شده بود حالا با گذشت یک هفته از تولد نوزادش اعلام کرده به زودی زود به زمین بازی بازخواهد گشت.

بارداری مهاجم تیم فوتبال آمریکا و عدم حضورش در المپیک ریو

سیدنی لورکس مهاجم تیم فوتبال آمریکا، با انتشار خبر بارداری اش در صفحه اینستاگرام، اعلام کرده در مسابقات المپیک ریو شرکت نخواهد کرد.