سیمون بیلز

با پایان مسابقات ژیمناستیک زنان در المپیک ریو 2016؛

گزارش کامل از مسابقات ژیمناستیک زنان در المپیک ریو

مسابقات ژیمناستیک المپیک ریو در بخش زنان در هفت ماده از روز شنبه 7 آگوست (۱7 مرداد) آغاز شد و در نهایت در روز چهارشنبه 17 آگوست (27 مرداد) به پایان رسید.