شارلوت کوپر

نخستین بانوی قهرمان المپیک چه کسی بود؟

تنیسور انگلیسی نخستین بانویی بود که توانست مدال طلای المپیک را کسب کند.