شایعه

در پی حواشی المپیک 2016 ریو؛

شایعه‌ فرار زنان باردار از برزیل

تصویری که با عنوان «مادر باردار قهرمان المپیک» در شبکه‌های مجازی فارسی‌زبان دست به دست می‌شود حامل خبر اشتباهی‌است.