شرایط میزبانی برزیل

آیا واقعا برزیل شرایط میزبانی رقابت‎های المپیک را دارد؟

زنان فاحشه، مواد مخدر، زیکا و شرایط میزبانی نامناسب

برزیل میزبان این دوره از بزرگ‌ترین رویداد ورزشی جهان شده است. در شرایطی که ناامنی و مشکلات اقتصادی و سیاسی، همچنین شیوع ویروس خطرناک زیکا در برزیل بیداد می‌کند مسئولان این کشور چگونه از پس میزبانی المپیک ۲۰۱۶ ریو بر می‌آیند؟!