شطررنج دختران

نتایج پنجمین مرحله از مسابقات شطرنج قهرمانی دانشجویان جهان

در ادامه رقابت های شطرنج قهرمانی دانشجویان جهان، دور پنجم این مسابقات برگزار شد که در پایان این مرحله از مسابقات غزل حکیمی فرد جایگاه سوم این رقابت ها را از آن خود کرد.