شطرنج بانوان دانشجو

نخستین مرحله از رقابت های شطرنج قهرمانی دانشجویان جهان برگزار می شود

چهاردهمین مرحله از رقابت های شطرنج قهرمانی دانشجویان جهان با حضور 17 کشور به میزبانی امارات در شهر ابوظبی آغاز شد.