شطرنج برق آسا

شطرنج‌بازان ایران در بخش برق‌آسا مسابقات هند هم مدال نگرفتند

در ادامه حضور نمایندگان کشوررمان در ششمین دوره مسابقات بین المللی شطرنج جام فردوسی به میزبانی هند، رقابت ها در بخش شطرنج برق آسا نیز بدون کسب مدال از سوی ملی پوشان ایران پایان یافت.