شطرنح

۶۴ شطرنج باز در مسابقات قهرمانی زنان جهان در تهران را بشناسید

فدراسیون جهانی شطرنج اسامی 64 بازیکن شرکت کننده در رقابت های قهرمانی زنان جهان به میزبانی ایران را منتشر کرد.