شمشیربازی جایزه بزرگ

قهرمانی بانوی تونسی در مسابقات شمشیربازی جایزه بزرگ اپه زنان

سارا بِسبس ، شمشیرباز ۲۷ ساله تونسی که مدال برنز آخرین مسابقات قهرمانی جهان به میزبانی مسکو را در کارنامه دارد، به مقام قهرمانی مسابقات شمشیربازی جایزه بزرگ اپه زنان در دوحه قطر دست یافت.