شمشیربازی دختران

مسابقات قهرمانی شمشیربازی بانوان نگین کافی قهرمان انفرادی شد

مسابقات شمشیربازی قهرمانی بانوان کشور در اسلحه فلوره با قهرمانی تیم تهران و نگین کافی در بخش انفرادی به پایان رسید.

شکست تیم اسلحه اپه بانوان در مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا

با آغاز رقابت های شمشیربازی قهرمانی آسیا، تیم اسلحه اپه بانوان در نخستین روز این مسابقات در مصاف با رقبای خود شکست خورد و ازز دور مسابقات کنار رفت.

دست دختران اپه و فلوره ایران از سهمیه المپیک دور ماند

با آغاز رقابت های شمشیر بازی زون آسیا و انتخابی المپیک نمایندگان کشورمان دستشان به سهمیه المپیک نرسید و مقابل رقبای خود شکست خوردند.

در گفت و گو با سایت ورزش بانوان مطرح شد؛

آروزی قلبی نایب رئیس بانوان فدراسیون شمشیربازی برای دختران بسکتبالیست

آرزوی قلبیم این است که بانوان بسکتبالیست هم روزی موفق به شرکت در مسابقات بزرگ و عرصه های بین المللی شوند چراکه تنها راه سنجش ورزشکاران و اصلاح کم و کاستی ها حضور در همین مسابقات است.