شمشیر بازی زنان آمریکا

ابتهاج محمد

ابتهاج محمد نخستین ورزشکار زن مسلمان در کشور آمریکاست که توانسته با کسب مدال برنز مسابقات جهانی کرواسی سهمیه مسقیم المپیک 2016 برزیل را کسب کند.