شنای دختران

جدیدترین قربانی ملدنیوم در ورزش زنان

یولیا اِفیمووا، قهرمان 23 ساله شنای زنان، آخرین ورزشکار روسی که در ورزش زنان قربانی استفاده از ملدنیوم شده است.

آغاز مسابقات شنای قهرمانی بانوان کشور

مسابقات شنای باشگاه های قهرمانی کشور(جام زرین تهران) از فردا چهارشنبه 19 اسفند آغاز می شود.