شنا در المپیک ریو

صحبت‌های یسرا ماردینی، شناگر پناهجوی سوری که در المپیک ریو شنا می‌کند؛

خجالت آور بود در آب بمیرم در حالیکه شناگر هستم

یسرا ماردینی دختر پناهجوی سوری است که بعد از فرار از جنگ و خونریزی در آلمان پناهنده شده و چون شناگر خوبی بوده جزو تیم پناهندگان المپیک ریو شده است. این دختر 18 ساله صحبت‌های جالبی را از پناهندگی تا عضویت در تیم پناهندگان به زبان آورده است.