شنا معلولین

رقابت های شنای بانوان جانباز و معلول و قهرمانی قم

پانزدهمین دوره رقابت‌های شنای بانوان جانباز و معلول کشور با قهرمانی تیم قم پایان یافت.