شیرین نوبهاری

واکنش رئیس فدراسیون بدنسازی:

بانوان بدنساز ایران حق شرکت در هیچ رقابتی را ندارند

رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام گفت: بانوان بدنساز ایران حق شرکت در هیچ رقابتی را ندارند.

پاورلیفتینگ بانوان با مربیگری شیرین نوبهاری پا گرفت

شیرین نوبهاری اولین بانوی بدنساز ایرانی سرمربیگری تیم پاورلیفتینگ بانوان را بر عهده گرفت.

شیرین نوبهاری؛

اولین بانوی بدنساز ایرانی در اندیشه رفتن از ایران نیست

در شرایطی که رشته بادی‌بیلدینگ و بدنسازی زنان در ایران هنوز به رسمیت شناخته نشده است، شیرین نوبهاری اولین بانوی بدنساز ایرانی باز هم دلش با ماندن در کشورش است.

گفتگو با شیرین نوبهاری، زیباترین زن بدنساز ایرانی؛

تناقض میان چهره زیبا و اندام مردانه، هنر من است!

اولین چیزی که در من جلب توجه می‌کند همین تناقض بین صورت زیبا و اندام درشت من است. به نظرم هنر من همین بوده که خودم را طوری درست کنم که تغییری در چهره ام ایجاد نشود.