شیوا حلیمی اسکویی

داستان زندگی بانوی اسکویی؛

شیوا حلیمی اسکویی، فعال و موفق در امور مربیگری و مدیریتی ورزش بانوان

حلیمی: از دوران ابتدایی تقریبا در تمامی رشته‌های ورزش مدرسه‌ای مهارت داشتم و در رشته‌های آموزشگاهی از قبیل هندبال، والیبال، آمادگی جسمانی و شطرنج شرکت می‌کردم و مقام می‌آوردم.