صادق وزیری

آغاز کار دختر تنیسور ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی کنیا

با آغاز رقابت های بین المللی تنیس کنیا، صدف صادق وزیری در نخستین دیدار خود به مصاف تنیسوری از کشور اتریش می رود.