صبا رحمتی

هر جایی که لازم باشد، جای خود را به نیروی تازه نفس می‌دهم؛

صبا رحمتی: هر کاری لازم باشد برای پیشرفت تیم ملی کانوپولو انجام می‌دهم

با تمام قلبم این رشته را انتخاب کردم و تا جایی که بتوانم برای پیشرفت تیم ملی تلاش می‌کنم. با صلاحدید کادر فنی هر زمان که لازم باشد، حتما جای خود را به نیروی تازه نفس می‌دهم.