صدف خادم

صحبت‌های جالب اولین بانوی بوکسور ایرانی

قطعا نام صدف خادم هم به گوش‌تان خورده است؛ تنها دختر بوکسور ایرانی که دوست دارد به افتخارات زیادی دست پیدا کند.