طناب زنی

دغدغه های مالی قهرمانان طناب زنی ایران اعزامی به آسیا

رئیس کمیته طناب زنی هیات ورزش های همگانی استان همدان گفت: برای اعزام قهرمانان طناب زنی بانوان نونهال ایران به رقابت های آسیایی دغدغه تامین منابع مالی داریم.