عادتهای بد مردانه

عادتهای بد مردانه را بشناسید

عادت یک برنامه و جریان عادی رفتار است که به صورتی نا آگاه بروز می کند. با اینکه چیزهایی که زن‌ها در مورد مردها بدشان می‌آید ترکیبی از ویژگی‌های کوچک و بزرگ است