عارف لرستانی

عارف لرستانی در گذشت

«عارف لرستانی»، بازیگر تلویزیون و سینما از دنیا رفت.