عدم رعایت حجاب

عدم رعایت حجاب و محرومیت یک ساله برای بانوان بیلیارد باز ایران

شماری از اعضای تیم زنان بیلیارد ایران به دلیل آنچه که رعایت نکردن شئونات اسلامی در مسابقات آزاد چین نامیده می‌شود، برای یک سال از حضور در مسابقات محروم شده‌اند.