علی نصیریان

ناگفته های علی نصیریان و همسرش!

همسر استاد " علی نصیریان " با ابراز رضایت از زندگی مشترکش داستان ازدواج خود با این استاد بازیگری عرصه سینما و تلویزیون کشورمان را بیان کرد