عکس‌العمل عرب عامری

پاسخ عرب عامری به حواشی این روزهای فوتبال و فوتسال بانوان!

همواره پیگیر مسئله دو جنسه‌ها در فوتبال و فوتسال زنان بودیم و هستیم و از همان سال تاکنون با همکاری کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال و با تشکیل پرونده سلامت برای زنان فوتبالیست و فوتسالیست سعی کردیم این گونه مسائل را مرتفع کنیم.