فرزندان

۱۰ نکته برای اینکه محبوب فرزندتان باشید

یکی از بزرگ ترین اشتباهات پدر و مادرها، گم کردن خودشان در فرایند زندگی است. اجازه دهید فرزندتان همه آنچه شما را از دیگران متمایز می کند، ببیند.