فرهنگ

در پی حواشی المپیک 2016 ریو؛

تنوع فرهنگی در رقابت های ورزشی؛ المپیک ریو صحنه نمایش پوشش اسلامی زنان

المپیک، میدان تنوع فرهنگی و دینی همراه با رقابتی سراسر ورزشی در بالاترین سطح است. در المپیک به سبب حضور ورزشکاران همه کشورهای جهان، شاهد تنوع فرهنگی گسترده ای هستیم. این تنوع فرهنگی نشان می دهد نمی توان به هیچ بهانه ای مانع انجام فعالیت های ورزشی شد.