فضای ورزش

شهردار مشهد؛

توزیع اماکن ورزشی شهر برای آقایان و بانوان باید متوازن باشد

شهردار مشهد گفت: توزیع اماکن ورزشی و فرهنگی در سطح شهر برای آقایان و بانوان باید متوازن باشد و ما به این موضوع اعتقاد داریم.