فهرست نهایی تیم ملی والیبال بانوان ایران اعلام شد

برای حضور در پنجمین دوره جام کنفدراسیون آسیا

فهرست نهایی تیم ملی والیبال بانوان ایران اعلام شد

سرمربی تیم ملی والیبال بانوان ایران ترکیب نهایی این تیم را برای حضور در جام کنفدراسیون والیبال آسیا مشخص کرد.