فهیمه منافی

مربی تیم والیبال بانوان تبریز خبر انصراف دو بازیکن تیمش را تکذیب کرد

بعد از انتشار خبر انصراف دو بازیکن از تیم والیبال بانوان شهرداری تبریز، سرمربی تیم، این اخبار را تکذیب کرد.