فوتبالیست زن آمریکایی

فوتبالیست زن آمریکایی برای کاهش استرس «دی جی» شد

کریستال دان، بازیکن فوتبال 23 ساله امریکا را برای المپیک ریو به تیم دعوت شده است. او با وجود تجربه بالا، کمی از این موضوع ترس دارد و به همین دلیل برای کاهش اضطراب به موسیقی روی آورده است.

فوتبالیست زن آمریکایی در حالت مستی دستگیر شد

ابی وامباک، کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال زنان آمریکا به دلیل رانندگی در حالت مستی و تحت تاثیر الکل دستگیر شد.