فوتبال حرفه ای زنان

از جمله برنامه های FIFA برای رشد فوتبال زنان؛

توسعه فوتبال حرفه ای زنان در سال ۲۰۱۶

همزمان با بیست و پنجمین سالگرد افتتاح جام جهانی فوتبال زنان در FIFA، ترویج و توسعه فوتبال بانوان یکی از اولویت های اصلی فیفا است و از سال 2016 پیشرفت چشمگیری داشته است.