فینال مسابقات کبدی آسیا

تیم کبدی بانوان به فینال مسابقات آسیا راه یافت

چهارمین دوره مسابقات کبدی جوانان آسیا به میزبانی ارومیه در حال برگزاری است؛ در این مسابقات تیم کبدی بانوان کشورمان به همراه هند به فینال راه پیدا کردند.