قهرمانی تنیس دبی

باخت آنجلیک کربر در نیمه نهایی رقابت‌ها؛

رویارویی اسویتولینا و وزنیاکی در فینال قهرمانی تنیس دبی ۲۰۱۷

الینا اسویتولینا تنیسور اوکراینی و کارولین وزنیاکی از دانمارک در فینال مسابقات قهرمانی تنیس دبی 2017 رودرروی یکدیگر قرار خوهند گرفت.