قهرمان تنیس اوپن شنژن 2017

باز هم شگفتی در مسابقات تنیس زنان؛

کاترینا سینیاکووا تنیسور نوجوان و گمنام قهرمان اوپن شنژن ۲۰۱۷

کاترینا سینیاکووا تنیسور بدون سیدی که به عنوان شگفتی تنیس اوپن شنژن ۲۰۱7 از او یاد می‌شود فاتح این مسابقات شد.