قهرمان مسابقات تنیس جایزه بزرگ بانوان

صدف صادق وزیری بهترین تنیسور بانوان ایران باقی ماند

صدف صادق وزیری، قهرمان مسابقات تنیس جایزه بزرگ بانوان همچنان عنوان نخست رنکینگ برترین بانوی تنیسور ایران را در اختیار دارند.