لاله صدیق

درباره همه چیز با اتومبیلران زن؛

شوماخر ایران: ترجیح می‌دهم به من بگویند لاله صدیق ایران

لاله صدیق اولین فرزند خانواده ۶ نفره است و دانشجوی دکترای مهندسی صنایع. لاله با سابقه 15 ساله در اتومبیلرانی لقب شوماخر ایران را دارد.

صحبت‌های جالب و خواندنی لاله صدیق، بانوی اتومبیل‌ران؛

پیشنهادم به زنان این است، سعی کنید که فمنیست محض نباشید

ما زنان هرقدر هم که قدرت بدنی بالایی داشته باشیم بازهم برای پیش‌بردن اهدافمان به یک نفر از جنس مخالف احتیاج داریم. چرا که مردان قدرت بدنی بیشتری نسبت به ما دارند. پس به زنان می‌گویم سعی کنید که یک فمنیست محض نباشید.

لاله صدیق : در کشور خودم آدم موثرتری هستم تا کشورهای دیگر

وقتی مجری خارجی از لاله صدیق پرسید : چرا ورزش خود را در ایران ادامه می دهید؟ لاله صدیق گفت : من در ایران آدم موثر تری هستم

صدیق: دومی من برای بعضی ها خوشایند نبود

لاله صدیق از آن دست بانوان موفق ایران است که رشته اتومبیلرانی را به دلیل علاقه خاصش انتخاب کرده است و با جسارت و شجاعت چندین مقام کشوری و البته بین المللی را در رالی و فرمولها کسب کرده است.