لباس المپیک زنان ایرانی

لباس زنانه ای که کمیته ملی المپیک نپذیرفت/ عکس

سایت مدآنلاین با انتشار این عکش نوشت: این لباس نیز برای خانم های ورزشکار ایرانی در المپیک پیشنهاد شده بود که از سوی کمیته ملی المپیک مردود شد