لباس کاروان المپیک

سرانجام پس از کش و قوس های فراوان

طرح نهایی لباس المپیکی ها مشخص شد + عکس

وزارت ورزش بالاخره یک طرح جدید را برای لباس کاروان المپیک کشورمان پذیرفت.