لباس کاروان ایران

گفت و گو با طراح لباس کاروان ایران در پکن؛

لباس رژه ایران در المپیک توهین آمیز بود

حواشی المپیک 2016 ریو برای ایران بسیار زودتر از آغاز مسابقات دامن گرفت و نقطه آغاز آن به رونمایی از لباس کاروان ایران در مراسم افتتاحیه باز می‌گشت.