لیلارجبی

واکنش تند همسر لیلا رجبی در صفحه شخصی اینستاگرامش؛

همسرم باید در کشور اسلامی با ۱۴ مرد عازم برزیل شود

همسر لیلا رجبی با انتشار پستی در اینستا گرام خود عنوان کرده متاسفانه با بی تدبیری فدراسیون لیلا رجبی در کشور اسلامی باید بدون مربی و با 14 مرد عازم برزیل شود در حالی که دیگر بانوان ورزشکار حداقل یک همراه خانم در کنار خود دارند.