لیگ کورسی

آخرین مرحله مسابقات لیگ کورسی بانوان

دومین و آخرین مرحله مسابقات لیگ دوچرخه سواری کورسی بانوان در بخش پیست و جاده در تهران برگزار خواهد شد. این مسابقات در دو بخش جوانان و بزرگسالان پیگیری خواهد شد.