والیبال دانشگاه آزاد

زینب گیوه در گفت و گو با سایت ورزش بانوان مطرح کرد؛

با بدشانسی قهرمانی لیگ برتر والیبال بانوان را از دست دادیم

در این دوره از لیگ برتر والیبال بانوان، تیم خوب و منسجمی داشتیم و همه چیز برای قهرمانی مهیا بود اما با بد شانسی نتوانستیم به این مهم دست یابیم.