ورزشکاران المپیکی

قهرمان المپیک لندن هم دوپینگی از آب درآمد

قهرمان پرتاب چکش زنان المپیک ۲۰۱۲ لندن ممکن است مدال طلای خود را به دلیل استفاده از مواد نیروزا از دست بدهد.