پریسا روحانیان

پیام تبریک رییس جمهور به دختر تاریخ ساز ورزش ایران

حسن روحانی رییس جمهور کشورمان موفقیت بزرگ پریسا روحانیان و کسب اولین مدال طلای تیرندازی باکمان در رشته ریکرو به وی تبریک گفت.